Home | UCDC |  Contact       
 
 
Bine ati venit la Facultatea de Administrarea Afacerilor Internationale!     
 
Facultatea de Administrarea Afacerilor Internationale

Practica

În planul de învăţământ al facultăţii (Sistemul Bologna) este prevăzut un stagiu de practică de specialitate de 90 de ore, în ultimele trei săptămâni de activitate didactică ale semestrului IV. Acest stagiu are ca obiectiv cunoaşterea specificului firmelor de comerţ exterior, aprofundarea unor aspecte privind modul de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţilor de comerţ exterior, modalităţile practice de desfăşurare a activităţii de cercetare ştiinţifică economică.
Procesul de instruire practică se desfăşoară în conformitate cu regulamentul privind această activitate la nivelul Universităţii Creştine ”Dimitrie Cantemir” (UCDC), care este adus la cunoştinţa studenţilor la începutul fiecărui an universitar.
Evaluarea cunoştinţelor după stagiul de practică se face prin colocviu, cu notare de la 1 la 10. La colocviul de practică, studenţii prezintă - pe lângă adeverinţa de confirmare a efectuării stagiului în cadrul bazei de practică şi a caietului de derulare zilnică a practicii - o lucrare cu caracter personal înscrisă într-una dintre temele recomandate în acest scop, aceştia fiind astfel obligaţi să aprofundeze cunoştinţele practice de specialitate. Ponderea stagiilor de practică reprezintă 4,5% din fondul total de timp pentru disciplinele obligatorii şi opţionale.
Bazele de practică au fost organizate în unităţi reprezentative - instituţii de cercetare de profil, precum şi  firme de comerţ exterior cu capital privat, public sau mixt. În scopul sporirii eficienţei practicii, conducerea facultăţii a urmărit gruparea studenţilor în două categorii, în funcţie de opţiunile acestora privind bazele de practică:

 • studenţi care doresc să efectueze practica într-o bază de practică stabilită de către facultate;
 • studenţi care doresc să efectueze practica într-o unitate economică aleasă de fiecare în parte.

            Cele mai reprezentative baze de practică oferite de către facultate au fost localizate la Institutul de Economie Mondială, Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine, Camera de Comerţ şi Industrie a României, Institutul European din România, ANEIR, ROMTRANS, FOREXIM etc.
Stabilirea bazelor de practică s-a realizat de către conducerea facultăţii pe baza identificării prealabile a acestora şi a acordului conducerii unităţilor economice şi a institutelor de cercetare, concretizat într-o convenţie bilaterală.
Alegerea bazelor de practică se realizează printr-un mecanism propriu, pornind de la un sistem de relaţii profesionale anterioare stabilite între cadrele didactice şi conducerea unităţilor economice sau a instituţiilor de cercetare-gazdă, reuşita demersurilor în această privinţă datorându-se şi interesului unora dintre agenţii economici de a cunoaşte şi a selecta tineri specialişti în devenire.


 

Acces rapid
 
 • Regulamente
 • Metodologii
 • Proceduri
 • Conturi Studenti
 • Forum Studenti
 • Conturi Cadre Didactice
 • Evenimente
 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei Nationale
 • Ministerul Economiei
 • Ministerul Afacerilor Externe
 • Centrul de Studii de Drept European - Academia Romana
 • Centrul INFOEUROPA

 • Contact
   
 • Informatii GENERALE
 • Studenti
 • Masteranzi
 • EU studiez la Facultatea de Administrarea Afacerilor Internationale

  Simulare negociere comerciala internationala

   
  Copyright 2018 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact