Home  UCDC |  Contact       
   
 
 
Bine ati venit la Facultatea de Relatii Economice Internationale!     
 
Facultatea de RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE
Facultate acreditată
Specializare: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

Masterat - Managementul accesării şi gestionării fondurilor europene

OBIECTIVE

Obiectivele generale ale programului de masterat Managementul accesării şi gestionării fondurilor europene sunt următoarele:

  • însusirea termenilor specifici domeniului fondurilor europene;
  • formarea de cunostinte în domeniul afacerilor europene;
  • cunoasterea si întelegerea cadrului conceptual specific reglementarilor în domeniul fondurilor europene, mai ales în ceea ce priveste sursele de reglementare, operatorii economici participanti la activitatea de accesare a fondurilor europene;
  • explicarea conceptelor cheie si utilizarea metodelor si principiilor aplicabile interpretarii diferitelor tipuri, procese si fenomene de schimburi de bunuri sau servicii între participantii la activitatea de accesare a fondurilor europene;
  • familiarizarea cu problematica actuala a programelor si proiectelor finantate de UE, cu un accent deosebit pe explicarea elementelor de baza a managementului: obiective, resurse si rezultate.


Obiective specifice. Programul de masterat Managementul accesării şi gestionării fondurilor europeneare următoarele obiective specifice:

  • dezvoltarea capacitatii de proiectare de solutii privind accesarea si gestionarea fondurilor europene în contextul politicilor de coeziune economica si sociala;
  • adaptarea proiectelor finantate din fonduri europene necesitatilor reale din sfera economica în contextul sustinerii dezvoltarii economice si socialeasimilarea cunostintelor necesare interpretarii si evaluarii critice a procedeului de elaborare a unui proiect, cât si a modului de gestionare a fondurilor europene nerambursabile în România.;
  • competente de analizare, monitorizare si implemenatre a procesului de accesare si gestionare a fondurilor europene;
  • dobândirea de cunostinte în realizarea planurilor de afaceri si studiilor de fezabilitate;
  • posibilitatea de a participa la aplicatii practice sustinute prin intermediul studiilor de caz în domeniul accesarii si gestionarii fondurilor europene.

MASTERAT
Managementul accesării și gestionării fondurilor europene
 
 • Prezentare
 • Obiective
 • Oportunitati in cariera
 • Plan de invatamant
 • Contact
 • LINK-URI UTILE
   
 • Ministerul Educatiei Nationale
 • Ministerul Economiei
 • Ministerul Afacerilor Externe
 • Centrul de Studii de Drept European - Academia Romana

 • CONTACT
   
 • Informatii GENERALE
 • Studenti
 • Masteranzi

 • Copyright 2016 Toate drepturile rezervate UCDC-REI Home   |  Contact