Home | UCDC |  Contact       
 
 
HTML for the Drop Down Menus associated with Top Menu Bar-->
Bine ati venit la Facultatea de Administrarea Afacerilor Internationale!     
 
Facultatea de Administrarea Afacerilor Internationale
Facultate acreditată
Specializare: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

Masterat
Managementul Afacerilor Internationale


 

OFERTA DE CURSURI/ CURRICULA:

Discipline obligatorii:

Nr. Crt.

Discipline

Materiale bibliografice recomandate

1

Economie internaţională

 • Chiţiba Constanţa, Oana Mionel, Repere actuale la nivelul economiei mondiale, Editura Universitara, Bucureşti 2012 (librăria UCDC)
 • Chiţiba Constanţa, Sistemul economiei mondiale, Editura Pro Universitaria, Bucureşti 2010 (librăria UCDC)
 • Paul R. Krugman; Maurice Obstfeld, International Economics, Pearson International Edition, 7th edition, 2007 (biblioteca UCDC)
 • Suport de curs (biblioteca virtuală)

2

Managementul internaţionalizării firmei

 • Chiţiba Constanţa; Management şi negociere în afacerile internaţionale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005 (librăria UCDC)
 • Gheorghiţa Căprărescu, George Bucă-Chendi, Cezar Militaru; Management, editura Prouniversitaria, Bucureşti, 2007(librăria UCDC)
 • Cezar Militaru; Management internaţional, Editura Prouniversitaria, Bucureşti, 2009 (librăria UCDC)
 • Suport de curs (biblioteca virtuală)

3

Cooperare economică internaţională

 • Liviu Olaru – Cooperarea economică internaţională, Editura ProUniversitaria, 2007 (librăria UCDC)
 • Sterian Dumitrescu, Ana Bal – Economie mondială, Editura Economică, Bucureşti, 2002 (biblioteca UCDC)
 • Ioan Popa – Tranzacţii comerciale internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2002 (biblioteca UCDC)
 • Suport de curs (biblioteca virtuală)

4

Pieţe internaţionale de servicii

 • Cristureanu, C. (2009), Tranzactiile internationale in economia imateriala Ed. Beck, Bucureşti (librăria UCDC)
 • Bobircă, A. (2005), Economia serviciilor internaţionale, Ed. Economica, Bucureşti (biblioteca UCDC)
 • Gustafsson, A., Jhonson, M. (2004), Competing in a Service Economy, John Wiley & Sons, San Francisco (biblioteca UCDC)
 • http://www.economiaimaterialului.ase.ro
 • Suport de curs (biblioteca virtuală)

5

Mecanisme fundamentale ale Uniunii Europene

 • Cristina Bălăceanu, Mecanisme fundamentale ale Pieţei Unice Europene, Editura Pro Universitaria, Bucureşti 2012 (librăria UCDC)
 • Mircea Coşea, Economia integrării europene, Editura Pro Universitaria, Bucureşti 2007 (librăria UCDC)
 • Suport de curs (biblioteca virtuală)

6

Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior

 • Dinu, A.M., Rujan, O., Tranzacţii economice internaţionale, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2012;
 • Burciu A. (coord.), “Tranzacţii comerciale internţionale”, Editura Polirom, 2010;
 • Popa, Ioan - Tranzacţii de comerţ exterior, Editura Economică, Bucureşti, 2002 (biblioteca UCDC)
 • Fota, C. - Comerţ internaţional şi politici comerciale internaţionale, Ed. Alma, 2000 (biblioteca UCDC)
 • Suport de curs (biblioteca virtuală)

7

Tratative comerciale în tranzacţii internaţionale

 • Chiţiba Constanţa, Negocieri şi afaceri internaţionale, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2012 (librăria UCDC).
 • Chiţiba, Constanţa; Procesul de negociere în afacerile comerciale internaţionale, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2011 (librăria UCDC)
 • Chiţiba, Constanţa; Negociere comercială internaţională, Editura Pro-Universitaria, Bucureşti, 2008 (librăria UCDC)
 • Caraiani, Gheorghe; Georgescu, Toma; Negocierea interculturală în tranzacţiile comerciale internaţionale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006 (biblioteca UCDC)
 • Popa, Ioan; Negocierea comercială internaţională, Editura Economică, Bucureşti, 2006 (biblioteca UCDC)
 • Chiţiba, Constanţa; Management şi negociere în afaceri internaţionale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005 (biblioteca UCDC)
 • Suport de curs (biblioteca virtuală)

8

Dreptul internaţional al afacerilor

 • Daniel-Mihail Şandru, Impactul integrării europene asupra schimburilor comerciale europene şi mondiale, Ed. Universitară, Bucureşti, 2007 (librăria UCDC)
 • Grainne de Burca, Joanne Scott, The EU and the WTO, Hart Publishing, 2003 (biblioteca UCDC)
 • J.H.H.Weiler, The EU, the WTO, and the NAFTA. Towards a Common Law of International Trade, Oxford University Press, 2000 (biblioteca UCDC)
 • Federico Ortino, Basic Legal Instruments for the Liberalisation of Trade. A Comparative Analysis of EC and WTO Law, Hart Publishing, 2004 (biblioteca UCDC)
 • Peter Van den Bossche, The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials, Cambridge University Press, 2005 (biblioteca UCDC)
 • Suport de curs (biblioteca virtuală)

9

Strategii concurenţiale de marketing pe Piaţa Unică Europeană

 • Muşetescu, Adina, Marketing internaţional, Ediţie revăzută şi adăugită, Editura Pro Universitaria, 2011
 • Muşetescu, Adina – Strategii competitive de marketing pe Piaţa unică europeană, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2006 (librăria UCDC)
 • Suport de curs (biblioteca virtuală)

10

Investiţii străine directe

 • Ilie, Georgeta – Investiţii străine directe, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2012 (librăria UCDC)
 • Bonciu, Florin; Dinu, Marian George – Politici şi instrumente de atragere a investiţiilor străine directe, Editura Albatros, Bucureşti, 2001 (biblioteca UCDC)
 • Ilie, Georgeta – Investiţii internaţionale, Ediţia a II-a, Editura Pro Universalis, Bucureşti, 2009 (librăria UCDC)
 • Ilie, Georgeta – Investiţii internaţionale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006; (biblioteca UCDC)
 • Mazilu, Anda – Transnaţionalele şi competitivitatea. O perspectivă est-europeană, Editura Economică, Bucureşti, 1999 (biblioteca UCDC)
 • Munteanu, Costea; Horobeţ, Alexandra – Finanţe transnaţionale, Editura ALL BECK, Bucureşti, 2003 (biblioteca UCDC)
 • *** World Investment Report 2009 (disponibil pe www.unctad.org)
 • ***Romanian Business Digest (disponibil pe http://www.doingbusiness.ro/)
 • Suport de curs (biblioteca virtuală

11

Managementul proiectelor cu finanţare internaţională

 • Ilie Georgeta, Managementul proiectelor cu finanţare europeana, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2011.
 • Constantinescu, Dumitru; Nistorescu,Tudor, Managementul Proiectelor. Fundamente, metode si tehnici, Editura SITECH, 2008 (in curs de achizitionare la biblioteca UCDC)
 • James K. McCollum - Management de proiect - o abordare practica, Editura Universitara, 2005 (in curs de achizitionare la biblioteca UCDC)
 • Cleland, David I.; Gareis, Roland, Global project management handbook, McGraw-Hill Professional, 2006. (in curs de achizitionare la biblioteca UCDC)
 • Nokes, Sebastian, The Definitive Guide to Project Management, 2nd Ed.n. London (Financial Times / Prentice Hall), 2007 (in curs de achizitionare la biblioteca UCDC)
 • Ireland, Lewis R., Project Management. McGraw-Hill Professional, 2006 (in curs de achizitionare la biblioteca UCDC)
 • http://www.managementul-proiectelor.ro/
 • http://www.fonduri-structurale.ro/
 • http://www.basromania.ro/
 • Suport de curs (biblioteca virtuală

12

Politici de marketing pe Piaţa Unică Europeană

 • Adăscăliţei, V. (coordonator) – Coordonate ale politicii de marketing în cadrul Pieţei Unice Europene, Editura Universitară, Bucureşti, 2013
 • Adăscăliţei, V., – Euromarketing, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Uranus, Bucureşti, 2005 (biblioteca UCDC)
 • Adăscăliţei, V., Muşetescu, A. – Teste grilă Euromarketing, Editura Prouniversitaria, Bucureşti, 2006 (librăria UCDC)
 • Balaure, V. (coordonator) – Marketing, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Uranus, Bucureşti, 2005 (biblioteca UCDC)
 • Kotler, Ph., Saundern, J., Amstrong, G., Wong, V., – Principiile marketingului, ediţia europeană, Editura Teora, Bucureşti, 1998 (biblioteca UCDC)
 • Suport de curs (biblioteca virtuală)

13

Comunicare de afaceri în limba engleza

 • Management Masterclass, Neil M. Glass & Nicholas Brealey, Publishing London, 1997 (biblioteca UCDC)
 • Information System Concept for Management, Henry C. Lucas Jr., Mitchell Mc. Graw- Hill, 1990 (biblioteca UCDC)
 • Suport de curs (biblioteca virtuală)

14

Sisteme informatice în mediul de afaceri

 • Isăilă Narcisa, Sisteme informatice în  mediul de afaceri, Editura Pro Universitaria, Bucureşti 2012 (librăria UCDC)
 • Elena Ianoş-Schiller, Constantin Baron, Narcisa Isăilă, Sisteme Informatice. Fundamente teoretice, metodologice şi practice. Gestiunea bazelor de date în mediul Microsoft Access.  Exemple, aplicaţii, studii de caz. Ediţia a II-a revăzută, Editura Pro Universitaria,   2011
 • Ion Smeureanu, Narcisa Isăilă, The knowledge transfer through e-Learning in business environment, Economy Informatics, vol.VIII number 1-4 /2008

15

Relatii publice in afacerile internationale

 • Craciun Cristian-Stefan , Relatii publice in afacerile internationale, Editura Pro Universitaria, Bucuresti, 2012
 • Craciun Cristian-Stefan - Suport de curs
 • Craciun Cristian-Stefan - Suport de seminar

16

CERCETARE STIINTIFICA IN VEDEREA ELABORARII LUCRARII FINALE

 • Toate sursele bibliografice recomandate de titularii cursurilor prevăzute în planul de învăţământ

17

Proiect de cercetare stiintifica

 • Toate sursele bibliografice recomandate de titularii cursurilor prevăzute în planul de învăţământ

Discipline opţionale:

18

Geopolitica relaţiilor internaţionale

A. ACTE NORMATIVE, STRATEGII, STUDII, MANUALE (biblioteca UCDC)

 • Constituţia Romaniei, 1991, Legea nr. 429/2003; referendumul naţional 18-19 octombrie 2003;
 • Strategia de Securitate Naţională a României (SSNRo-2006), Bucureşti 2006;
 • Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007
 • US The National Security Strategy, White House, Washinton DC, March 2006;
 • A Secure Europe in a Better World, Euopean Security Strategy, December 2003;
 • The National Security Strategy of the United States of America, White House, Washington DC, 2002;
 • US National Strategy for Combating Terrorism, White House, Washington DC 2003/2006;
 • Strategia de Securitate Naţională a României, Bucureşti, 2001;
 • NATO Strategic Concept, 1999 (Washington Summit);
 • Strategia de Securitate Naţională a României, Bucureşti, 1999;
 • Treaty on European Union (Maastricht 1992)
 • Treaty Establishing the European Economic Community (Rome, 1957)
 • Treaty Establishing the European Atomic Energy Community (Rome, 1957)
 • The National Security Strategy of the United Kingdom, 2008;
 • Mapping Globalization, NIC, 2004-13, December 2004, washington D.C.;
 • Politics and Vision, Princeton University Press, 2004;
 • Globalization, Multilateralism and National Interest, EURISC FOUNDATION – RIIS/IRSI 2007;
 • Regionalism and Regional Cooperation: New Trends and Approaches, RIIS/IRSI, 2004.
 • GeoPolitica, Revistă de Geografie Politică, Geopolitică şi GeoStrategie, Geopolitica spaţiului PONTO-DANUBIAN, Editura TOP FORUM, Anul II, nr. 6 (2/2004);
 • GeoPolitica, Revistă de Geografie Politică, Geopolitică şi GeoStrategie, Incursiune în Islam, Editura TOP FORUM, Anul II, nr. 9 (4/2004);
 • Southeast European and Black Sea Studies, Volume 7, Number 3, September 2007, Routledge.

B. LUCRĂRI DE AUTOR

 • Agnew, J., Geopolitics: re-visioning world politics, London and New York, Routlege, 1998;
 • Altemath, Urs, Previziunile de la Sarajevo, Etnonaţionalism în Europa, POLIRIOM; 2000;
 • Asmus, R. D.; Dimitrov, K.; Forbig, J., O nouă strategie euro-atlantică pentru regiunea Mării Negre, IRSI, Bucuresti, 2004;
 • Barnett, Thomas, P. M., The Pentagon’s New Map, Berkleys Books, New York, 2004;
 • Bădescu, I., Mihăilescu, I., Zamfir, E., Geopolitica integrării europene; Bucureşti, Ed. Univ. 2002;
 • Blix, Hans, Disarming Iraq, BROOMSBURY, 2004;
 • Bodansky, Y., Bin Laden – The Man Who Declared War on America, FORUM, 2001;
 • Braden, K. E.; Shellz, F. M., Engaging Geopolitics, London&New York: Person, 2000;
 • Bauman, Z., Globalizarea şi efectele ei sociale, ANTET, 2006;
 • Chauprade, A.; Thual, Fr., Dicţionar de Geopolitică, CORINT, Bucureşti, 2003;
 • Chua, Amy, World on Fire, William Heinemann, London, 2003;
 • Cordeliere, Serge, Mondializarea dincolo de mituri, Editura Trei, 2001;
 • Cordesman, A. H., Geopolitics and Energy Key Trends: 2000-2020, CSIS, 2002;
 • Degeratu, C., Prevenirea surprinderii strategice: o ecuaţie imposibilă?, Ed. ANI, Bucureşti, 2007;
 • Duţu, Petre, Populaţia mondială şi securitatea internaţională, Editura UNAp, 2005;
 • Flint, Colin, The Geography of war and peace: from death camps to diplomats, OUP 2005;
 • Flanagan, St. J.; Frost, Ellen L.; Kulger, R. L.; Challenge of the Global Century. Report of the Project on Globalization and National Security; Washington DC: INSS, NDU, 2001;
 • Friedman, George, The Geopolitics of $130 Oil, STRATFOR, May 27, 2008, http://www.stratfor.com/weekly/geopolitics_130_oil
 • Friedman, George, Chinese Geopolitics and the Significance of Tibet , STRATFOR, April 15, 2008, http://www.stratfor.com/weekly/chinese_geopolitics_and_significance_tibet
 • Friedman, George, The Geopolitics of Alliance, STRATFOR, February 6, 2004 , http://www.stratfor.com/memberships/83376;
 • Friedman, George, The Geopolitics of Immigration, STRATFOR, January 15, 2004, http://www.stratfor.com/memberships/84122;
 • Friedman, George, Europe's Return to Power Politics, STRATFOR, December 7, 2007, http://www.stratfor.com/theme/europes_return_power_politics;
 • Friedman, George, The Geopolitics of France, STRATFOR, February 11, 2003, http://www.stratfor.com/memberships/100079;
 • Friedman, George, Russian Energy and Foreign Policy, STRATFOR, January 22, 2008, http://www.stratfor.com/themes/russian_energy_and_foreign_policy;
 • Fukuyama, Fr., America la răscruce, ANTET, 2006;
 • Fukuyama, Fr., Construcţia statelor, Ordinea mondială în secolul XXI, ANTET, 2004;
 • Gardles, N., Schimbarea ordinii globale, ANTET, 2005;
 • Gordon, L. P.; Craig, L. A., Force and Statecraft, 4th ed, Oxford University Press, 2007;
 • Graham, S., Cities, war and terrorism: towaeds an urban geopolitics, Blackwell Publishing, 2004;
 • Griffith, M., Relaţii internaţionale, Editura ZIUA, Bucureşti, 2003;  
 • Herson, R., Climate Change, ROUGH GUIDES, London, 2006;
 • Hobsbawn, R., Globalization, Democracy and Terrorism, Little, Brown, 2007;
 • Hunter, R. E., European Security in the New Century: Vision of an Emerging Superpower, Boulder, Co: Lynne Riener, 2001;
 • Husain Ed, The Islamist, Penguin Books, 2007;
 • Jackson, R.,; Soresen, G., Introduction to International Relations, Oxford University Press, 2007;
 • Judt, Tony, Posrwar – A History of Europe Since 1945, PIMLICO, 2007;
 • Kynge, J., China Shokes the World, PHOENIX, 2005;
 • Lake, A., 6 Nightmares, Little, Brown and Comp, 2002;
 • MacGillirray, Globalization, Carroll & Graf Publisher, New York, 2006;
 • Pop, Adrian, Geopolitica, Ed. Sylvi, 2003;
 • Raufer, X., Cele 13 capcane ale haosului mondial, Corint, 2004;
 • Roberts, Paul, The End of Oil, BLOOMBURY, Great Britain, 2005;
 • Scarborough, R., Rumsfeld’s War, Regnery Publishing, Inc, Washington D.C., 2004;
 • Sempa, Francis P., Mackinder’s World, American Diplomacy, http://www.unc.edu/depts/diplomat/AD_Issues/amdipl_14/sempa_mac1.html;
 • Sweig, J. E., Secolul antiamerican, Tritonic, 2006;
 • Taplin, mark, Imperiul deschis, Ed. Nemira, 2006;
 • Tylor, T., ; Sato, S, Future Sources of Global Conflict, RIIA&IIPS, 1995.
 • Suport de curs (biblioteca virtuală)

19

Managementul pieţelor financiare internaţionale

 • MIONEL O. , Psihologia investitorului. Tendinţe şi mutaţii pe piaţa financiară internaţională, Editura Universitară, Bucureşti, 2010(librăria UCDC)
 • EUN C., RESNICK B. ,  International financial management,  Editura McGraw-Hill/Irwin, Boston, 2007;
 • LASHER W. , Practical Financial Management, Cengage Learning, USA, 2011.
 • MADURA J. , Financial Markets and Institutions, Cengage Learning, Mason, 2010.

20

Etica şi cultura în afacerile internaţionale

 • Cezar Militaru; Adriana Zanfir; Etica şi cultura în afacerile economice internaţionale, Editura Prouniversitaria, Bucureşti, 2012
 • Chiţiba Constanţa; Management şi negociere în afacerile internaţionale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005 (librăria UCDC)
 • Gheorghiţa Căprărescu, George Bucă-Chendi, Cezar Militaru; management, editura Prouniversitaria, Bucureşti, 2007 (librăria UCDC)
 • Cezar Militaru; Management internaţional, Editura Prouniversitaria, Bucureşti, 2007 (librăria UCDC)

 

MASTERAT
MANAGEMENTUL AFACERILOR INTERNATIONALE
 
 • Prezentare
 • Obiective
 • Oportunitati in cariera
 • Plan de invatamant
 • Oferta de cursuri
 • Contact
 • LINK-URI UTILE
   
 • Ministerul Educatiei Nationale
 • Ministerul Economiei
 • Ministerul Afacerilor Externe
 • Centrul de Studii de Drept European - Academia Romana

 • CONTACT
   
 • Informatii GENERALE
 • Studenti
 • Masteranzi
 • Copyright 2018 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact